Mensáros LászlóNaplói
(Kairosz, Mensáros László Alapítvány 2010)

"Egy lélek naplója ez a könyv…Egy vergődő, kétségek közt hányódó ember reflexiói. Örökké magára akar figyelni, mert a világ örökké kifelé fordítja, és így kiforgatja. Magamat figyeltem mindig – írja, és amikor papírra veti önmagát, ezek megannyi önarcképek, nemcsak táskás szemeit lehet látni, hanem belső lelki vonásait is, melyeket kétségbeejtő alapossággal és részletességgel formál meg. Az írás számára az élet is, mert így teszi meg az első legfontosabb lépését, gondolkodik. Mensáros László egyike azon kevés felelős magyar embernek, aki mindvégig gondolkodott. Ez a gondolkodás az önmagára kérdezés. Kérdezi önmagát saját felelősségéről"… írja Vértesaljai László a könyv utószavában

Kapcsolódó képek
1 2 3