Első péntek

Mensáros Lászlónak


Még itt vagy

Még nem zuhantam magamba mint az ágyam

Társam lettél

Péntek-komor társam gyászban és fohászban

Jaj az én imáim alaktalanok

Jaj az én imáim mondhatatlanok

Én nem tudok mint te imádkozni szépen

Átok ül imámon

Én Krisztusban az erőst

Krisztusban a bátort

Krisztusban a csalót

Krisztusban az embert imádom

Az én istenem füle

süket az imára

Az én istenem kegyét

nem szórja imákra

Az én istenem tártabb

és nincs komor alakja

Szeretném és nem tudom

mit szeressek rajta

Az én imáim magukért valók

Az én vétkeim fel nem oldhatók


Imádkozzunk mégis

Hívő a pogánnyal


Mondjuk együtt

Te Deum laudamus


Első péntek
Márianosztrai börtön
1961

Kapcsolódó képek
1 2