Ablonczy LászlóMensáros László Arany-estje

Korábbi műsorának tizenhetedik esztendejében, úgy érezte, hogy mondandója van.Elkészült az újabb összeállítás: Arany János verseiből, leveleiből, életének dokumentumaiból válogatott, mert ő magamagát kereste s mutatta fel az Arany-életműben.

Arany-estje személyes és művészi életének új állomása: a mindennapiságban megtalálni az élet bizonyosságát. S ha előző estje Weöressel szólva a "minden nagyság kicsiség" nézőpontjában a nagyság, a személyiség történelmi dimenzióját adta, úgy e mostani Arany-portréban a kicsiségben láttatja a kozmikust. A történések, az elbukott szabadságharc utáni művészember etikai, alkotói megmaradásának állapotát, rajzolatát adja. A porszemségben az erény-remény jeleit megtalálni – Arannyal szólva, ez Mensáros legbenső törekvése.

A világ aggasztó jelei, alkotói kínok közepette a családiasság köre az, amely megtartó s átmenekítő erő lehet jobb időkre. Mensáros ezért idézi Aranynak barátjához írott levelét házának állapotáról, a kertészkedésről, vásárlásokról: ezért mondja Fiamnak című versét, s ebben a körben is nyomatékozódik a Családi kör. Pátosz és dráma helyett ez a benső otthoniasság, mesélő kedv idézi meg a balladákat, az Ágnes asszonyt, a Szondy két apródját és a Tengerihántást. És így van nyomatéka az Arany Juliskához címzett soroknak a25 éves házassági évforduló alkalmából.

Vissza- és befelévonuló költő: – Mensáros ezeket az ideg- és szívmozdulatokat keresi. Ami nézőpontot is kialakít, az előadó bölcs tűnődésben élteti, és éli maga is Arany János gondolatait. Ebben a lefokozottságban világi hívságok már nem számítanak, a Parnasszus is bizony inkább Augiász istállójának tetszik, innen oly szelíd-szemérmes elegancia a díjat visszautasítani az illetékes miniszternek. Megemelő, ahogyan A régi panasszal személyes és közösségi sorskérdésekben vívódik a múlton – a jövőnek gondjával. Az élettől búcsúzó költőt különös erővel halljuk ezen az estén, sem fájdalom, sem önsajnálat nincs ebben a hangvételben, hanem Mensáros az életnek mindenen túl s felül való tűnődő önironikus derűjével adja a biztatást…

Kapcsolódó képek
1 2