Mensáros LászlóNovák tanár úr

Novák tanár úr alakja diákkorom óta foglalkoztat. Ezt nem utólag találom ki, mivel a film alkotóinak választása rám esett. Annak idején forgatókönyvet is készítettem róla, és az volt az elképzelésem, hogy – akkori fiatal korom ellenére – Novák tanár urat játszanám benne. Azt hiszem, amikor egy színész úgy istenigazából találkozik egy szereppel, a dolgot mindig motiválja valami szubjektív összefüggés. Az apámat fiatal fejjel nem egészen értettem meg, s azt hiszem, ő sem engem. Emberi tisztaságát, törekvései nemességét, s ugyanakkor tévedéseit is mélyebben most értem – s ez nem független Novák tanár úr életre keltésétől. Az ilyen nagy és sokszínű szerepet valóban mélyen átéli a színész, s ez gyakran sok mindenre rádöbbenti az élet, az emberi magatartás jelenségei közül. Pályámon találkoztam Hamlettel – Debrecenben alakítottam –, hadd hívjam most ide segítségül egy mondatát: "Méltatlanul bántalmazzák a tűrő érdemet." Ebben érzésem szerint nagyon benne van Novák tanár úr drámájának legfőbb lényege. Jóakaratú, tehetetlen embernek látom őt, s ez a fajta alkat nem egy adott időszak kreatúrája, hanem jószerivel örök. Sajnos, nagyon sokan hamarabb "hasra esnek" a határozottság előtt – akkor is, amikor ez a vonás ürességgel, rosszal lép elő –, mintsem elfogadják a jót, ha az lágyan, erőtlenül mutatkozik. Novák rengeteg hibát követ el, sőt, úgy is mondhatom, hibát hibára halmoz. Humanitás, jóindulat tölti el azonban minden cselekedetében, amelyet szűkebb és tágabb környezete rendre vagy félreért vagy félremagyaráz. Tragikus sorsa örökérvényű figyelmeztetés – mindenkinek. Azoknak kiváltképp, akik embert akarnak nevelni, formálni. Ezt nemcsak azért mondom, mert Novák történetesen "tanár úr", hiszen apa is, akinek egyik legtragikusabb tévedése éppen a gyermekével kialakított viszonya. Novák egész lényét, hozzátehetem, tévedéseit, tanácstalanságát, hibáit is belülről, élettapasztalatból ismerem – mindez bizonyosan segítségemre volt abban, hogy életre keltsem.

Kapcsolódó képek
1 2 3 4 5 6